2017-Proto 1-100x81.jpg

Painting

 

 

Proto 1
Proto 1

Price: 1200 EUR Acrylic on canvas 100 x 81 cm 2017

LIXT
LIXT

Price: 620 EUR Acrylic on canvas 70 x 60 cm 2016

LXB37
LXB37

Price: 300 EUR Acrylic & marker on canvas 46 x 38 cm 2016

X146
X146

Price: 780 EUR Acrylic & marker on canvas 81x65 cm 2016

X147
X147

Price: 620 EUR Acrylic & marker on canvas 70x60 cm 2016

X138
X138

Price: 450 EUR Acrylic & marker on canvas 61x50 cm 2015

X145
X145

Price: 450 EUR Acrylic & marker on canvas 61x50 cm 2015

X141
X141

Price: 450 EUR Acrylic & marker on canvas 61x50 cm 2015

X139
X139

Price: 450 EUR Acrylic & marker on canvas 60x50 cm 2015

X144
X144

Price: 450 EUR Acrylic & marker on canvas 61x50 cm 2015

X142
X142

Price: 450 EUR Acrylic & marker on canvas 60x50 cm 2015

LXB38
LXB38

Price: 300 EUR Acrylic & marker on canvas 46x38 cm 2015

X135
X135

Price: 650 EUR Acrylic & marker on canvas 73x60 cm 2015

V4
V4

Price: 450 EUR Acrylic & marker on canvas 61x50cm 2012

KTR49
KTR49

Price: 300 EUR Acrylic on canvas 46x38 cm 2014

KTR43
KTR43

SOLD Acrylic & marker on canvas 46x38 cm 2014 Private Collection (Spain)

KTR47
KTR47

Price: 300 EUR Acrylic & marker on canvas 46x38 cm 2014

KTR46
KTR46

Price: 300 EUR Acrylic & marker on canvas 46x38 cm 2014

KTR42
KTR42

SOLD Acrylic & marker on canvas 46x38 cm 2014 Private Collection (Spain)

KTR39
KTR39

SOLD Acrylic & marker on canvas 46x38 cm 2014 Private Collection (Spain)

KTR48
KTR48

SOLD Acrylic & marker on canvas 46x38 cm 2014 Private Collection (Spain)

KTR50
KTR50

Price: 300 EUR Acrylic & marker on canvas 46x38 cm 2014

V2
V2

Price: 900 EUR Acrylic on canvas 65x180cm 2012

V1
V1

SOLD Acrylic, marker & wax crayon on canvas 60x73cm 2012 Private Collection (Spain)

1/2